Octan PLUS s.r.o.

Chránená dieľňa.

 

Spoločnosť Octan plus s.r.o. má od roku 2015 štatút chránenej dielne.

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím alebo môže túto povinnosť plniť aj zadaním zákazky (dodanie tovaru alebo poskytnutie služby) chránenej dielni. V opačnom prípade je povinný odviesť na účet úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR.