Octan PLUS s.r.o.

Registrovaný sociálny podnik.

 

Spoločnosti Octan plus s.r.o. bol v júni 2021 priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.

Znamená to, že v Octane podporujeme zamestnanosť zdravotne znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Ako registrovaný sociálny podnik uplatňujeme v rámci aktivít sociálnej politiky na dodané tovary a služby oprávnenému

zákazníkovi 10 % DPH.

výročná správa 2021 – RSP