Medzinárodná výstava hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky v Trenčíne

Naša spoločnosť sa zúčastnila na medzinárodnej výstave hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky v Trenčíne, ktorá sa konala 2. – 4. 5. 2019.

O náš stánok a vystavované výrobky bol enormný záujem tak zo strany zástupcov profesionálnych a dobrovoľných hasičských jednotiek ako aj zo strany ostatnej verejnosti vrátane tých najmenších. Okrem výrobkov z našej produkcie (UBO, detské UBO, ľahký zásahová odev – jednovrstvový, ťažký zásahový odev – trojvrstvový, záchranárske odevy RESCUE atď.), ktoré šijeme v našej krajčírskej dielni sme predstavili aj horúcu novinku – EVAKUAČNÝ SET, ktorý sa skladá z masky, z nehorľavého plášťa (ošetrený nanotechnológiou) a hasiaceho prístroja, ktorý má slúžiť pri evakuácii unikajúcej osoby z ohrozeného objektu pre jej osobnú ochranu.

Sme veľmi radi, že náš stánok si prišli osobne pozrieť aj čelní predstavitelia Ministerstva vnútra SR, Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ale aj Ministerstva obrany SR, ktorými boli Ing. Denisa Saková, PhD. – ministerka vnútra SR, gen. JUDr. Alexander Nejedlý – prezident HaZZ, Vendelín Horváth – generálny sekretár DPO SR ako aj Ing. Marián Saloň, PhD. – štátny tajomník Ministerstva obrany SR.

 

Related Posts