TFA ŽELEZNÝ HASIČ

ŽELEZNÝ HASIČ LIPTOVSKÁ TEPLIČKA  2023

 

V nedeľu 1.10.2023 uskutočnil  Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Teplička v spolupráci s Obecným úradom  Liptovská Teplička 6. ročník súťaže jednotlivcov  „  TFA Železný hasič „ . Ide o súťaž pohybovo  veľmi náročnú v ktorej sa napodobňuje činnosť hasičov pri skutočnom prípade požiaru alebo inom zásahu.

Na slávnostnom nástupe v úvode prítomných privítal Peter Géci veliteľ DHZ v Liptovskej Tepličke.

Na súťažnej trati pripravenej na priestranstve do kopca pri miestnom amfiteátri  sa postupne  na štart postavilo  46 súťažiacich v  piatich kategóriách – ženy do 34 a nad 35 rokov, muži do 29 rokov, 30 – 39, 40 – 49  i  nad 50 rokov.

Related Posts